Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  箭鑪界二百里漢置大筰臺登二縣屬越巂郡後漢省大筰入臺登晉宋因之齊省周武帝復置臺

  登縣兼置白沙郡隋開皇初郡廢仍屬越嶲郡唐武德元年屬登州九年州廢屬巂州太和六年

  巂州來治咸通中陷廢為烏蠻落蘭部地元為禮州地後分置蘇州屬建昌路明洪武二十一年

  蘇州衞二十七年改為寕番衞屬四川行都司本朝初亦曰寕番衞雍正六年罷衞改置冕寕縣

  屬寕逺府鹽源縣在府西南三百十里東西距六百里南北距七百三十里東至德昌所界

  三百里西至馬喇土司界三百里南至雲南楚雄府大姚縣界五百里北至冕寕縣界二百三十里

  東南至大姚縣界三百里西南至雲南永北㕔界三百五十里東北至西昌縣界二百五十里西北

  至馬喇土司界三百里漢置定筰縣屬越巂郡為都尉治後漢晉宋因之齊省周置定筰鎮唐武德

  二年改置昆明縣屬巂州後没於南詔改香城郡至元十年内附十四年立鹽井千户十七年改

  為閏鹽州隷徳平路二十七年改州為縣置柏興府隸羅羅斯宣尉司明洪武二十五年改為柏興