Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  巂縣東南西瀘廢縣在西昌縣西南元和志縣東北至州二十七里本漢邛東縣地周天

  和二年於此置本可縣天寳元年改名有姜磨戌在縣西南三里舊唐書地理志西瀘梁置可縣隋

  治姜磨戍武德七年移於今理後陷於南詔元史地理志建昌路領瀘州在路西昔名沙城瞼即武

  侯擒孟𫉬之地至段氏時於熟水甸立城名洟籠隸建昌至元十五年改洟籠為瀘州明統志廢瀘

  州在都司城西南二十五里元置明初因之後廢 按瀘州道里與元和志西瀘至州道里正合即

  古西瀘也又按隋志越巂郡領可泉縣舊置宣化郡開皇初郡廢元和志作本可舊唐志作可縣蓋

  即可泉之訛蘇示廢縣在西昌縣北漢置屬越巂郡後漢因之亦曰蘇祁西南夷傳永

  平末有蘇祁叟二百餘人送太守張翕喪蜀志蘇祁邑君冬逢叛張嶷討誅之皆即此華陽國志云

  晉省劉宋復置曰蘇祁蕭齊又省後周復置隋曰蘇祇唐仍曰蘇祁屬巂州後陷南詔遂廢隋書地

  理志越巂郡蘇祇縣舊置亮善郡開皇初郡廢元和志縣東南至巂州八十里本漢舊縣後陷夷獠