Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  劉殿勲王祥元楊連奎俱從𠞰教匪陣亡卹廕各如例王相龍冕寕人官甘肅大馬營遊

  嘉慶元年調征興安府邪匪定議先除漢江迤北之賊以殺其𫝑遂由小米雞進攻屢破後河板

  橋諸賊卡奮力追擊於巴州陣亡卹廕如例張時華冕寕人官千總嘉慶二年從𠞰教匪

  陣亡卹廕如例又同縣把總劉朝品彭國仕外委沈卓俱從𠞰教匪陣亡卹廕各如例陳裕

  後鹽源人嘉慶初與同縣千總馬定衡從𠞰教匪陣亡卹廕各如例高守謙越巂人官

  千總嘉慶八年從𠞰教匪昏夜捕賊躡險墜崖死卹廕如例又同邑千總趙祥是年追賊至劒州江

  口落水死把總張得貴十三年出師峩邊受傷陣亡卹廕各如例

 ︹流寓︺︹唐︺王珪郿人為太子中允建成與秦王有隙帝責珪不能輔導流巂州太宗召為諫議

  大夫累遷侍中薛元超汾陰人高宗時坐與上官儀文章款密流巂州上元初赦還

  行芳紀王慎孫武后永昌時與兄行逺黜巂州六道使至行逺先就戮行芳㓜當赦抱持請代