Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 嘉定府

︹古蹟︺龍游故城在樂山縣治元和志龍游縣本漢南安縣地周武帝保定元年於此置平

  羌縣隋開皇三年改為峩眉縣九年又於峩眉山下别置峩眉縣改州理縣為青衣縣取青衣水為

  名也十三年改名龍游以隋將伐陳理舟艦於此有龍見江水引軍而前行故以名縣寰宇記校勘

  按隋志龍游縣後周置曰峩眉又置平羌郡平羌縣考元和志則龍游縣後周為平羌隋改峩眉更

  别置平羌尋又别置峩眉復以龍游為青衣至平陳乃更今名耳隋志誤峩眉故城

  峩眉縣治元和志縣東至嘉州七十五里本漢南安縣地隋改平羌為峩眉縣又以為青衣縣乃别

  立峩眉縣枕峩眉山東麓故以為名寰宇記縣在南安之下峩眉之東唐乾元三年獠叛移就峩眉

  觀東今縣理是也洪雅故城在今洪雅縣西元和志縣東北至眉州一百二十里本齊