Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 田公祠在洪雅縣九勝山祀宋田錫竹王祠在榮縣東寰宇記旭川縣有竹

 王廟舊志祠在縣東河岸武安公廟在榮縣南一里宋熙寕元年建祀蜀漢中即將龎統

 有温陵石綆廟記

 ︹寺觀︺淩雲寺在府城東淩雲山唐開元初建有雨花臺兠率宫近河臺浮玉亭諸勝 本朝

 康熙六年修餘詳見九頂山下光相寺在峩眉縣西南大峩山絶頂方輿勝覽自白水厯八

 十四盤山徑如線登躋六十里至寺即普賢示現之處寺屋皆以板為之舊志寺舊名普光殿唐宋

 時改名光相明洪武初重修以鐵為瓦又有錫瓦銅瓦二殿萬厯中又建滲金銅殿及藏經閣舊有

 臥雲庵在閣右 本朝康熙四十一年並  敕賜額聯經部萬年寺在峩眉縣大峩

 山即白水寺晉時建唐僧慧通精修於此宋為白水普賢寺明萬厯中敕改萬年寺 本朝康𤋮四

 年修  敕賜額聯經部伏虎寺在峩眉縣大峩山宋建本朝康熙四十一年