Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  絶儀朝服北向再拜命家人舉火與子命錫及胡氏屍同熸焉家人亦多死者 本朝雍正六年

    予入涇縣忠孝祠

 ︹本朝︺劉際亨漢軍人康熙二年知夾江縣興學造士創建新堰以利民田邑人祠之

  見曾德州人康熙六十年進士知洪雅縣甫下車廉得雜派累民悉除之建雅江書院以造士

  邑多地訟厯任官皆未清釐案牘叢積一一履勘剖決民大悅服時姦人覬利請開鉛礦大吏允之

  見曾亟論其害事得寢丁外艱歸民祠祀以誌遺愛文曙桃源人雍正八年知峩眉縣興利除

  弊多善政値水患沿河居民漂没者多乃捐給衣粟棺槨撫卹備至江吳鑑歙縣人乾隆初

  知樂山縣慈祥有威教民引雅水灌田之法秋成加倍士民祀之

 ︹人物︺︹漢︺犍為文學郡人其姓名無考漢武帝時待詔注爾雅三卷費貽南安人不

  仕公孫述漆身為癘佯狂以避之退藏山藪十餘年述平後仕至合浦太守︹三國︺︹漢︺費