Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   正公館諸生而教之徙乾州平妖賊樊紳再補商州新洞礦徒知爲破樊賊者衆即散去秦嶺卒斃

   於虎時爲文告神明一日虎自道死遷大理同知署府事罷採石之役與郡之取非其有者大

   相殺傷爭久不決檄時往勘夷餉金一䭾卻之遂無不服擢知廣南府土官儂氏自相攻入寨土舍

   龍的亦叛大吏並以討請時謂相噬不足煩兵親往諭儂氏皆泣聽命八寨猶旅拒因使儂承恩以

   其兵閒道破龍的於是招輯誨誘治爲諸郡最升太僕少卿諸夷泣送馬幾不得前子正學嘉靖進

   士厯河南按察亦有治績彭汝實嘉定州人父鏡通判池陽士庶德之進大理同知多善政

   以疾卒於官汝實正徳進士授南京吏科給事中嘉靖初吕柟鄒守益以爭大禮下詔獄汝實抗章

   論救既以災異切指時政姦人王邦竒訐楊廷和彭澤復䟽爭之數忤當事遂奪職奉親結廬山中

   講授生徒與同里程啓充徐文華安磐並以敢言著稱嘉定四諌張奇述嘉定州人性至

   孝嘉靖中進士厯浙江僉事廉介不阿以忤鄢𢡟卿歸著有梓里資談雲樵記諸書錢貴