Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   鸞妻李氏洪雅劉昌年妻劉氏張鵬妾袁氏李鳴和妻祝氏夾江查述妻馮氏犍為曾加禮妻康氏

   車用隆妻聶氏郭判妻周氏魯劵妻聶氏威遠周時望妻江氏周廷元妻羅氏萬彭齡妻車氏謝鈴

   妻馬氏王昆璿妻劉氏犍為孝女袁可慈可順並先後以節孝旌祝之恒妻宿氏

   洪雅人崇禎中張獻忠寇蜀宿與夫弟祝之茂妻楊氏之至妻陳氏妾陳氏之郊妻王氏汪大生妻

   祝氏避亂山中賊至俱投水死彭大同妻任氏嘉定州人獻賊據蜀逼諸生赴試大

   同被拘以所帶髪巾寄任任號泣欲絕後聞大同死乃閉户自經同州庠生張機妻楊氏夫死獻賊

   難楊聞變沈水死陳天祐妻犍為人天祐遇獻賊之亂不受偽官夫婦同罵賊死賊黨

   復拘二女舁經縣學前揚聲曰我陳氏二女也今往與父母同死斷不至玷我鄉里至賊營見父母

   屍踊身撞石罵賊而死同縣吳氏二女俱早寡亦為賊執皆挺身冒刃死郭師夔妻楊

   氏嘉定州人獻賊據蜀師夔父起義師賊執師夔殺之欲以楊配賊兵楊投江死又州人庠生郭