Page:Sibu Congkan Xubian248-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-150.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  子英瀘州諸生崇禎末兵燹後繼以饑饉人相食子英歎曰吾讀聖賢書忍目擊此乎妻亦不

  忍離夫夫婦遂攜手投於江 本朝乾隆四十一年   予入忠義祠李伯山瀘州人以

  廕生官貴州總兵𠞰闖賊於鄖陽陣亡贈鎮國將軍徐明蛟合江人崇禎時官撫標參將率

  師禦獻賊戰死雷時聲江安人崇禎時官副總兵隨總督盧象昇擊賊於海州城被執罵賊

  死事聞賜祭廕楊鼎和江安人桂王時長兵部阻孫可望要封被害於崑崙關 本朝乾隆

  四十一年 賜諡忠節 車 應聘九姓司人由貢生任陜西兩當知縣到官匝月闖寇

  陷城以身殉

 ︹本朝︺王匡國納谿人康熙初任山西平陸知縣以亷能惠愛稱卓異行取御史平陸民為修

  祠立碑卒祀鄉賢祠韓士修瀘州人性至孝博學能文康熙丙午鄉薦第一母卒哀毁骨立

  成癸丑進士𨕖庶吉士值滇南之變干戈阻道士修以遠違親養憂戚成疾垂死衣冠西望再拜作