Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  三堡皆在縣西北三江堡在綿竹縣西北三十里通石泉茂州羌番要路綿堰堡

  在綿竹縣北三十里即綿水發源處東北去睢水關三十里為天池壩要路金山驛

  治内 本朝乾隆三十五年裁羅江典史設縣丞駐此嘉慶七年仍設羅江縣裁驛丞魏城

  驛在州東北六十里東北至保寕府劒州西南至本州金山驛設驛丞駐此羅江驛

  江縣東接梓潼西接德陽

 ︹津梁︺投龍橋在州東三里丹崖橋在州北十五里望秦橋在德陽縣北三

  雞鳴橋在羅江縣北三十里雍峙橋在安縣東三十里文明橋綿

  竹縣西南舊名龍頭橋亦名湖橋宋魏華甫有記天仙橋在梓潼縣南

 ︹隄堰︺惠澤堰在州南接潼川府三臺縣界 本朝乾隆初議修築久無成綿州諸生熊繡捐

  萬餘金蕆之子升龍亦諸生繼其事工完固灌潼綿田萬六千五百餘畝洛水堰在州東北