Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  開封人徽宗時知綿州有治績︹明︺盛㫤吳江人天順間知羅江縣縣故無城大盜趙鐸來寇

  設奇擊卻之民為立祠卜大經丹徒人綿竹典史崇禎末流賊陷城大經與其僕縊死

  本朝乾隆四十一年   予入忠義祠

 ︹本朝︺任紹爌河津人康熙三十一年知綿竹縣以清白自持刑措獄虛訟庭閴若常獨步郊

  原教民耕稼及卒蕭然貧無以殮上官經理其喪以歸叢方涵如臯人康熙五十二年知

  德陽縣雪冤獄均徭役民肖像祀之闞昌言孝感人乾隆五年知德陽縣勸課農桑亹亹不

  倦教民蓄堰水浸稻田至今享其利朱簾石屏人乾隆三十七年梓潼縣廉明果决刑措民

  安時金川軍書旁午公餘猶訓士不倦教民開塘墾田咸被其惠民立祠祀之陳天德

  乾隆六十年知綿竹縣為政𥳑靜以民多荒嬉督使插柳植桐盡力南畝至誠服人獄訟無冤

 ︹人物︺︹漢︺姜詩廣漢雒人其居在今德陽事母至孝母嗜魚夫婦力作供鱠舍側忽涌泉日躍