Page:Sibu Congkan Xubian250-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-152.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  天子發閒使出駹出冉是冉駹本二種也武帝元鼎六年以其地置汶

  山郡見漢書武帝紀華陽國志作兀封四年置誤治汶江縣宣帝地節

  三年省屬蜀郡為北部都尉後漢因之建安中先

  主定蜀復以北部為汶山郡華陽國志作安帝延光三年復立後漢西

  南夷傳又作靈帝時今據蜀志陳震傳為正晉時徙郡治汶山縣改汶

  江為廣陽屬之東晉後廢蕭齊復置北部都尉梁

  普通三年置繩州北部郡仍置廣陽縣為治按隨志汶

  山縣舊曰廣陽梁改為北部都尉今考齊志有北部都尉而無廣陽縣蓋北部置於齊州郡縣皆置

  於梁時也保定四年改繩州曰汶州隋開皇初郡廢

  改汶州曰蜀州尋又改㑹州置總管府仁夀元年