Page:Sibu Congkan Xubian250-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-152.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹祠廟︺陸宣公祠在州治南一名懷忠堂嚴將軍祠在州治北祀蜀嚴顔

  賢祠在州南宋紹聖間建祀劉晏陸贄李吉甫白居易又有白公祠在巴臺之左胡公

  祠在酆都縣平山之麓祀明州判胡平表昭忠祠在梁山縣城隍廟左 本朝嘉慶九

  來瞿塘祠在梁山縣南祀明來知德忠節祠在梁山縣西祀明主簿時植生

  員何應宿禹廟在州南過江三里唐杜甫有詩漢武帝廟在梁山縣治祭祀往往有

  羣蝶降祠饌徹始去

 ︹寺觀︺治平寺在州東一里唐建名龍昌宋改今名本朝康熙五年重修四十二年

  賜御書振宗禪寺及妙光二額寶和寺在墊江縣東一里大通寺在墊江縣北二

  十五里唐貞觀三年建萬年寺在梁山縣東蟠龍山石壁有天子萬年字因名萬夀

  寺在梁山縣西酆都觀在酆都縣平都山唐建本名仙都宋改名景徳又名白鶴觀相