Page:Sibu Congkan Xubian251-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-153.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在曡溪所城南衞山廢縣在所西五里 按隋唐志皆作翼針元和志作翼計舊唐志寰宇記作翼

  斜今從隋唐志廢悉州在廳南曡溪營西隋書地理志汶山郡左封縣周置曰廣平及廣平

  郡左封郡開皇初郡並廢仁壽初縣改名又周置翼州大業初廢元和志悉州東至翼州二百二十

  里西南至靜州六十里顯慶元年分當州置在悉唐川因以為名其首領任刺史識臼縣郭下與州

  同置地名識臼因以為名領左封縣東南至州二十里周天和元年於此置廣平縣開皇十八年

  為左封又領歸誠縣西南至州八里本生羌地垂拱二年從化三年置縣以處之 按新舊唐書地

  理志左封本隸會州武德元年於左封置翼州六年移州治翼針而縣廢貞觀四年復置縣二十一

  年屬當州顯慶元年置悉州於悉唐以縣屬之咸亨元年移州來治載初元年移理東南五十里匪

  平州天寶初改歸誠郡乾元初復曰悉州蓋顯慶初治悉唐非識臼與元和志不同廢柘州

  在廳南曡溪營西元和志儀鳳元年置以山多柘卞為名其城四面險阻易於固守治柘縣前上元