Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/159

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  復海擅平海湄洲直抵金厦兩島奉檄從攻澎湖克臺灣功加左都督累遷虎門副將㑹洋盗騷擾

  而寛單騎往撫平之遷狼山鎮總兵絶規例甄將材立義塾瘞遺骼士民感其德爲建祠立碑卒於

  官贈太子少保   賜祭葬程震元字清士仙遊人康熙舉人知新田縣新田故巖邑俗

  悍民困𥘉下車即禁雜派革行户除值日絶餽送民愛戴之時苗民梗化加意撫綏邑賴以安擢刑

  部主事邑人立去思碑朱孟愷仙遊人事父以孝聞父每讌集孟愷必詣酒所露立門外

  以俟扶歸海寇陷仙遊舁父逃山中道遇寇將殺其父請以身代寇感其孝釋之叔死於寇遺骸莫

  辨孟愷淋指血認歸父殁廬墓三年雍正四年 旌陳克明時田人嘉慶十八年以孝 旌

 ︹流寓︺︹唐︺孔仲良曲阜人貞元中官莆田今因家涵江歐陽詹晉江人未第時與林

  藴等讀書於莆田之南山靈巖精舎又有别墅在福平山下卒葬於靈巖浮屠之隂後裔遂居莆焉

  ︹宋︺趙鼎聞喜人秦檜忌其復用諷王次翁論其嘗受偽命乾没都督府錢十七萬緡謫官居