Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   墓在侯官縣北長箕山朱倬墓在侯官縣賢沙山黃洽墓在侯官縣靈光山

   趙以夫墓在長樂縣東十餘歩鄭性之墓在長樂縣南八都阮山高應

   松墓在長樂縣泉元里敖陶孫墓在福清縣東東臯山林公遇墓

   清縣西南清遠里翁陂山劉砥墓在福清縣西修仁里應乾寺後李彌遜墓

   江縣南新安里石門寺側劉礪墓在連江縣寶林寺東張磻墓在羅源縣西重下里

   鳳山寺後趙汝騰墓在古田縣西十二都半坑壠林用中墓在古田縣北屏

   鄭俠墓在閩清縣西南新豐里水南山陳祥道墓在閩清縣東北賀恩里白

   雲寺︹元︺王翰墓在永福縣龍泉山︹明︺羅泰墓在閩縣瑞峯山葉向

   高墓在閩縣臺嶺山鄭善夫墓在侯官縣西五里梅亭山明郡守汪文盛營造墓前

   有閩少谷子墓五字 本朝康熙三年知府吳六一修林瀚墓在侯官縣北龍腰山子庭