Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 潛蹤山谷維造勦除之五年逆囘煽叅將蔣國泰為亂佯言兵變擁維造至北關搤殺之康熙元年

 贈光祿寺卿 賜祭葬 李 先春字克建安溪人年十二父以非辜淹囹圄詣郡哀訴

 郡守奇之為出其父稍長慷慨重然諾歲大饑設立賑法賊帥張六角圍寨先春借庫中錢立賞格

 率鄉勇擊敗之秋成賊糾夥盜割先春選壯士撼其營賊遁去鄉人德之王命岳字伯咨晉

 江人順治乙未進士選庶吉士厯兵户二科所條上吏治樞政漕𡚁興屯救荒及密陳靖海疏皆軍

 國大計遷刑科都給事中後卒於家富鴻基字磐伯晉江人順治戊戌進士授編修厯内閣

 學士耿逆之變李光地遣人馳蠟書至京時論以人自賊中來慮有他變弗敢以聞鴻基毅然曰孤

 臣效忠為 國家東南半壁計吾遑恤身家哉即詣闕代奏得  㫖施行擢禮部右侍郎已未

 壬戌兩知貢舉積𡚁為之一清鴻基持身嚴重潔謹自守至盈庭聚議則讜正不隨以病乞假歸卒

 賜祭葬李日字省甫先春子康熙中賊帥劉國軒圍泉日請於將軍拉哈達自