Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  溪出安溪縣自南安縣西北十里雙溪口合流東過金雞山曰金溪又東溪流益大繞縣南曰黄龍

  江又東南經晉江縣界石筍山下曰筍江又東至縣南門外曰浯江亦曰蚶江通名曰晉江又東至

  溜石渡曰溜石江環城東南流經法石司南又東達於岱嶼入海元和志晉江縣置在晉江之北因

  名新唐志縣北一里有晉江開元二十九年别駕趙頤貞鑿溝通舟楫至城下寰宇記晉江在州南

  一里自南安縣來流五十里入海方輿勝覽晉南渡後衣冠士族避地者多沿江以居故名黄龍江

  在南安縣相傳有黄龍見於溪南而曾楚公為進士第二乾道四年龍復見石起宗亦為第二府志

  晉江縣南有紫帽龍首烏石等山凡十有六水皆達於縣西南二里東山渡入海 按晉江古名南

  安江元和志曰南安縣晉為晉安縣也陳立為南安郡因郡南安江取以為名是也晉江縣自唐開

  元六年初析即在晉江之北而新唐志謂晉江在縣北一里縣北宜作縣南係字畫之誤以元和志

  及寰宇記證之自明洛陽江在晉江縣東北二十里去惠安縣西南三十里為晉惠二邑界