Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  又同安縣東南六十里海崖中有石如臼甘泉湧出可愈久疾亦名瑞泉洪前鹽泉

  安縣東東山浮洋海中海潮所不到處天氣晴明輒有小泉自沙土中流出鄉人取而淋之遂煎成

  小崎温泉在同安縣東南三十五里有二泉俱自石孔中出石池天成不假修砌又

  董塘温泉在縣東湯岸温泉在縣西西源温泉在縣北石井在南安縣西南七十五里有二

  石並峙海沙上下有盤石泉出小竇下流如盂挹盡輒盈潮來則没潮去則流

 ︹古蹟︺晉江故城今府治本南安縣地唐析置縣為泉州治元和志久視元年縣人孫師業

  訴稱赴州遥逺遂於南安縣東北界置武榮州景雲二年改為泉州開元六年刺史馮仁緣州郭無

  縣請析南安縣東置在晉江之北因名方與勝覽州城留從效重加版築旁植刺桐環繞名曰桐城

  如先葉後花其年五穀豐登否則反是故謂之瑞桐舊志五代時名葫蘆城以城不方正也改築後

  又名鯉魚城 按王審知於唐天祐中築子城周三里後留從效又於子城内築衙城於子城外築