Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  中建長百餘丈名太平橋淳祐間重建改名上陂橋在南安縣西南十五里長枝洋陂有

  兩港潮汐通焉橋跨其上長一百三十餘丈俗呼蜈蚣橋鎮安橋在南安縣西南六十五里

  長三百餘丈宋淳熙九年建又縣南亦有鎮安橋明洪武十七年金雞橋在南安縣西三

  里金雞山下宋宣和間始建浮橋嘉定間剙石墩十有七架木爲梁覆以亭長一百餘丈今圯有渡

  從龍橋在南安縣西一名卧龍橋宋治平初架木爲梁元祐中易以石瓊田延夀

  橋在惠安縣東五里宋建長二里餘爲梁百二十九間爲縣南諸溪匯流處元至正間重建

  川橋在惠安縣東三十里輞川上村長五十餘丈明成化二十一年躍津橋

  安縣北驛坂溪上宋崇寕中建 本朝康熙六十年太師橋在同安縣東門外一名東

  橋方輿勝覽在同安縣東宋建隆初留從效架石陳洪進嗣成之舊志跨東溪長五十二步通水入

  通濟橋在同安縣東南五十里大擔大嶼之間潮没汐現宋建隆初始甃石爲路通港