Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  厦門海島五峯山中五代時建初名泗洲宋治平中改今名 本朝康熙年間重建改名南普陀

  東嶽行宫在晉江縣東門外鳳山之陽宋紹興二十二年建 本朝乾隆二十五年修又

  惠安縣南萬歲山同安縣東三里安溪縣北鳳山俱有東嶽行宫

 ︹名宦︺︹唐︺薛昱天寶中爲清源太守郡人歌云郡號清源官有清德蘇妙南海人大厯中

  刺泉州有白鵲來巢行春門樓時稱其惠政焉姜公輔日南人建中間宰相論唐安公主造

  塔貶泉州别駕卒於郡順宗時贈禮部尚書趙昌天水人貞元中泉州刺史鑿常稔塘溉田

  三百餘頃後爲尚書民思之因更名尚書塘馬總扶風人貞元中謫泉州别駕元和初爲泉

  州刺史鑿北山下塘以灌民田民德之趙棨長興人太和中泉州刺史瀦洩江水溉南洋田

  民食其利廖彥若祥符人光啟二年爲泉州刺史王潮陷泉州彥若死之︹五代︺︹南

  唐︺詹敦仁固始人周顯德初隱於仙遊植德山下南唐節度使留從效辟監小溪場請置