Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  祥符末出為兩浙轉運使丁謂建錢塘捍江之役發卒萬餘斬木伐石傾蕩山鋊中外無敢言者㑹

  奏列其狀有㫖中罷凡出入四十餘年厯典七郡後贈楚國公陳從易字簡夫晉江人端拱

  進士為嵐州團練推官再調彭州軍事推官王均盜據成都彭人謀殺兵馬都監應之時從易攝州

  事斬其首謀率厲將士修嚴守械賊聞有備不敢入境累遷侍御史直史館景德後文士以雕靡相

  尚從易與楊大雅相厚皆好古篤行朝廷進二人以風天下後以龍圖閣直學士知杭州卒神宗時

  有清節過馬援之襃所著有泉山集中書制藁西清奏議蘇紳字儀父同安人天禧進士厯官

  祠部員外郎通判洪州徙揚州歸上十議進直史館召求直言疏論時事又陳便宜八事擢知制誥

  為翰林學士尋知河陽徙河中未行卒李沂字從聖南安人以六經太元講授問里著帝王

  通錄蘇紳稱其得前史廣記法詔官繕寫上進官國子監丞致仕遷大理寺丞曾公亮

  仲會次子天聖進士知㑹稽縣厯翰林學士叅知政事嘉祐六年拜同中書門下平章事明練文法