Page:Sibu Congkan Xubian255-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-157.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  計七十一萬二千一十七户又屯民男婦共六萬一千三十五名口計一萬四千三百四十户

 ︹田賦︺田地一萬二百八十四頃七十三畝九分九釐有竒額徵地丁正雜銀一十四萬四千七十四

  兩三錢七分米二千七百五十二石二斗九升四合八勺屯田五百五十四頃八十八畝五分九釐

  有竒額徵丁糧銀一千六百六十五兩八錢一分五釐米八千八百五十二石四斗七升九合四勺

 ︹山川︺隆夀山在府城東鄭樵通志居其下者人多夀考故名宋時在城内今附城址

  霞山在府城南閏書土石皆赤晨夕映日色若丹霞故郡東西南北四郊皆以霞稱保福

  山在府城西山為郡龍入脈之地登高山在府城西北隅方輿勝覽在州治西二里府志

  脈自天寳山來蜿蜒起伏三十餘里至郡城西北一峯聳抜名曰望高山其南麓為登高山原名紫

  芝山郡城繞焉項有威鎮亭明洪武中建山之東為日華萬松諸峯禪月隆夀等山其西為淨安峯

  為騰龍起鳳諸山舊志騰龍山一名龍亭山平地特起竒石攅凑俯瞰溪流相傳昔有龍騰溪中因