Page:Sibu Congkan Xubian255-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-157.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  塹河之側其味甘美每暴雨河水奔流井澄碧如鏡或謂其中有龍焉一在海澄縣青礁呉真君祠

  内相傳建祠時靈泉湧出階下飲之宿疾頓消宋莊夏有記仙井有二一在南靖縣白沙村

  深百餘尺泉甚清列大旱不涸一在詔安縣洋尾山磐石中有二孔大如𥂟深尺許泉源不竭旁有

  仙人掌石

 ︹古蹟︺漳州故城在漳浦縣西南元和志漳州垂拱二年析龍溪南界置因漳水為名初置

  於今漳浦縣西八十里開元四年改移就李澳川即今漳浦縣東舊城是乾元二年又以李澳川有

  瘴遂移州於龍溪而漳浦縣東北至州一百二十里明統志故漳州城在今縣西南八十里即今雲

  龍溪故城在今縣南隋志梁置元和志陳分晉安置屬南安郡後屬閩州開元二十

  九年割屬漳州府志有古縣在今縣南十里十二三都綏安故城在漳浦縣西南漢揭

  陽縣地晋置隋開皇中併入龍溪宋呉與圖經序漳浦故廢綏安縣地也舊志在今縣西南百里