Page:Sibu Congkan Xubian257-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-159.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  元甲妻丁氏林希穆妻辛氏李潘德妻徐氏陳士傑妻廖氏暨復耀妻衷氏暨文棟妻汪氏方升之

  妻吳氏吳子棟妻程氏吳夢龍妻周氏吳亨泰妻衷氏丁志顯妻黃氏貞女王氏俱乾隆年間 旌

  關良微妻夏氏浦城人為强暴所逼服毒死乾隆元年 旌姚永治妾

  周氏浦城人夫殁遺一孤嫡𢹂資他適氏與姑女紅自給未幾姑復殁母屢勸嫁不可苦節數

  十年乾隆五年 旌同邑孫為極妻徐氏湯肇域妻徐氏孫大鎬妻周氏任作梁妻楊氏練天章妻

  張氏金履亨妻李氏王定妻李氏姚咨臣妻蔡氏詹士鈞妻祝氏吳聖銘妻劉氏虞正南妻崔氏李

  履觀繼妻陸氏烈婦王廷椒妻周氏貞女徐氏俱乾隆年間 旌范斐然妻陳氏

  松溪人夫殁事姑撫子苦節三十五年同邑陳虞淳妻嚴氏俱乾隆年間 旌胡士龍妻

  趙氏政和人夫亡守節同邑馮士章妻寅氏馮如光妻劉氏范鴻翥妻胡氏徐聘妻胡氏俱乾

  隆年間 旌章公輔妻李氏建安人夫亡守節同邑丁廷梅妻陳氏陳森妻謝氏