Page:Sibu Congkan Xubian257-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-159.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  場因請増置巡司 本朝康熙二十年移駐人和里石陂街下莊巡司在政和縣東南

   本朝乾隆十三年移赤巖巡司駐此二十四都巡司在松溪縣北八十里元皇

  慶中置寨明洪武三年改置巡司今因之籌嶺鎮在建安縣東南一百二十里宋建炎中於

  嶺上置寨名籌嶺寨元置巡司明洪武四年改於嶺下龍門橋下今省蓋竹鎮在建陽縣

  南二十五里漢建安中賊鄒臨别屯蓋竹又石晉開運元年南唐將查文徽擊劍州王延政自建陽

  進屯蓋竹麻沙鎮在建陽縣西七十里宋建陽劉氏世居於此理學功名為世所宗景德中

  置監官宣和初又置麻沙鎮巡司元廢又沙寨在縣西北宋初因唐石上中下三里地遠民悍置寨

  於此以鎮之宣和𥘉遷於麻沙鎮黃亭鎮在崇安縣東南七十里舊有巡司今置興田驛

  臨江鎮在浦城縣西南四十里九域志浦城縣有遷陽臨江二鎮縣志遷陽鎮俗名仙

  陽在縣西北四十里皆宋時建各設監官監之紹興初罷東關鎮在松溪縣南四十五里元