Page:Sibu Congkan Xubian258-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-160.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   建寕縣在府西南二百十里東西距一百十里南北距一百十五里東至泰寕縣界三

   十里西至江西建昌府廣昌縣界八十里南至汀州府寕化縣界六十五里北至建昌府南豐縣界

   五十里東南至寕化縣界六十里西南至寕化縣界一百里東北至建昌府新城縣界八十里西北

   至南豐縣六十里漢冶縣地三國呉永安三年置綏安縣屬建安郡東晉義熙元年改曰綏城宋

   齊因之隋開皇中省入邵武唐武德四年復置屬建州貞觀三年仍省入邵武垂拱四年爲將樂縣

   地宋建隆二年南唐分置建寕縣屬建州太平興國五年改屬邵武軍元屬邵武路明屬邵武府

   本朝因之泰寕縣在府西南一百四十里東西距一百十里南北距一百二十里東至邵武

   縣界七十里西至建寕縣界四十里南至延平府將樂縣界四十里北至邵武縣界八十里東南至

   將樂縣治一百二十里西南至汀州府寕化縣界一百里東北至邵武縣界七十里西北至建寕縣

   界五十五里漢冶縣地東晉以後爲綏城縣地隋爲邵武縣地唐爲將樂縣地五代周顯德五年