Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  履篤實留心闗洛之學有會粹古今事𩔖二百卷集闗洛諸公語爲傳心直指十卷林子雲

  字質夫長溪人寳慶進士融州敎授潛心聖學躬行實體多所自得著易說十卷孫翼鳳

  字昭瑞長溪人頴悟絶倫以鄉舉入太學史嵩之謀起復翼鳳率同舍生黄伯愷金九萬等攻之又

  斥和議事言甚剴切紹定中與兄附鳯同登進士累官簽書樞密院事鄭士懿字從之寕

  徳人端平進士時真徳秀知貢舉得其卷曰經世才也厯官太學博士出知武岡軍公明廉慎著有

  定齋鄭君老邦壽長溪人咸淳進士乞歸飬親而宋亡元初知君老者交薦於朝竟

  不起卒學者私諡曰靖節鄭虎臣字廷瀚福安人爲會稽尉徳祐元年賈似道安置循州虎

  臣監押之至漳州木棉庵虎臣諷令自殺不肯虎臣曰吾爲天下殺似道雖死何憾拘似道之子於

  别室即厠上拉殺之陳宜中竟以爲虎臣罪殺而籍其家人皆冤之謝翺字臯羽福安人父鑰

  有至行翺徙居浦城元兵南下文天祥由海上至閩檄州郡大舉勤王翺傾家資率鄉兵數百人赴