Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  為檄元瑫毁裂冠裳躍入水中得免歸白知府請兵應王守仁討賊人稱其忠孝焉李元豐

  連城人正德間武平寇作元豐奉檄隨邑令蔣璣討賊被執死之時有童玘江環李賤生俞世旺皆

  以勇士應募及璣被執玘等直抵賊壘格殺並遇害賴思智上杭人正德間寇發領兵𠞰賊

  斬其渠魁乘𫝑深入伏發被執賊支解之吳毓嘉長汀人天性孝友父以食榴致疾卒見榴

  輒悲啼不食繼母病目廢視每飲食嘉必䑛之比卒廬墓嘉靖中被旌後以貢為湖口敎諭

  珪歸化人與猶子鐸俱以勇力聞嘉靖間賊劫汀州邑令敦請珪鐸討賊力戰死之陳璣

  連城人嘉靖間寇楊廷蘭猖獗璣率衆守禦捕殺甚衆賊避去至陳屋坪會食賊潛入環攻縱火燒

  廬舍遂遇害李嘉吉字憲章上杭諸生嘉靖間山寇李占春鼓衆謀叛嘉吉應巡道李淛

  命往撫為賊所脅厲聲罵賊曰願碎吾身不負吾志賊支解之同邑周效良亦以罵賊遇害

  廷和武平人邑諸生嘉靖中倭亂統義兵羅勲等領兵征倭有功還駐南安遇倭蜂集率衆力