Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  同邑李有仁妻王氏曽廷連妻賴氏李璐妻鍾氏李一錠妻伊氏鄒富瑶妻李氏俱夫亡守節

  辛一妻張氏寕化人年十九夫亡無子父母令改適氏以死自誓苦節六十餘年同邑

  雷廷秬妻伊氏羅政妻吳氏俱苦節四十餘年鄧向榮繼妻鍾氏清流人年二十

  七而寡苦節數十年同邑鄒銓妻李氏伍朝鈌妻王氏雷吟龍妻楊氏楊勤繼妻曾氏俱夫亡守節

  羅一鶴繼妻陰氏清流人年少夫亡不食死謝黼妻李氏歸化人年

  二十夫亡矢志守節遺腹子早死再撫孤孫苦節七十年同邑夏周生妻謝氏黄自明妻吳氏年二

  十夫亡苦節四十餘年羅仁妻楊氏歸化人夫亡有欲奪其志者自縊死林廉

  妻邱氏連城人年二十餘廉殁家貧子幼苦節七十餘年同邑吳繼養妻丁氏黄霆妻江氏

  江英妻童氏童綸妻李氏林忠妻黄氏林祿妻李氏俱夫亡守節黄佐乾妻姚氏

  連城人佐乾敎授外境卒氏痛哭幾絶强起營葬畢投井死黄椿芳妻趙氏