Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  東南六十里鐵石山下明正統中置夏陽廵司在歸化縣東八十里夏陽墟其地險遠明

  成化中遷明溪廵司於此改名又有黄楊巡司在縣東南八十里巖前宋紹興中置今廢有巖前市

  北圑寨廵司在連城縣西南一百二十里新泉隘宋置在縣北五十里後燬於兵寄治

  縣市西元廢明初復置在縣東崇儒坊尋遷於朗村嘉靖間遷於此築土城周五百丈象洞

  寨廵司在武平縣東南百里巖前營宋政和中置寨嘉熙中改為南尉司元廢明初置廵司

  永平寨廵司在武平縣北四十五里宋淳祐中置寨明初改置廵司後移貝寨在縣西

  北七十里又二十里達㑹昌三層嶺廵司在永定縣東南五十里三層嶺下明成化

  興化鄉廵司在永定縣西北六十里明洪武五年置屬上杭在今縣西南溪南里

  古鎮正統中徙太平鄉虎岡因改曰太平寨天順六年復置於此成化中改屬永定縣太平

  廵司在永定縣太平里高陂明溪鎮在歸化縣西本清流縣地宋紹興間置明溪寨