Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  葬畢自經死謝龍宫聘妻盧氏永定人父日型年十四許字而遭父喪逾年龍

  宫卒氏聞訃即拜辭父靈縊死賴紹宗妻張氏永定人夫被賊害氏𡘜痛不食自縊

  死同邑詹甘霖妻蘇氏夫為山寇所害氏自縊死黄廷柱妻連氏歸化人廷柱任

  江西贛州敎授氏隨夫任崇禎末廷柱死氏縊夫旁以殉吳懋中妻王氏永定人崇

  禎間城陷王氏登堂約諸媳曰婦人臨難惟有死耳姑媳序位互相結束闔門雉經從死諸媳長曰

  熊氏次曰闕氏三曰廖氏四曰温氏孫女貞姑侍女蘭娥招娣殁後合葬東園碑曰吳門八烈之墓

  同邑邱與長妻吳氏聞寇亂偕二女投池死

 ︹本朝︺賴灝妻彭氏長汀人年二十夫亡奉姑教子孀居六十年順治年間 旌

  遵甫妻黄氏長汀人夫與姑相繼殁氏經理喪葬畢入室自縊同邑張瑞壽妻胡氏馬

  茂魁妻羅氏馬觀光妻鄒氏范應詔妻陳氏劉某聘妻陳氏俱夫亡殉節張兆麟妻黄