Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  嘉謨妻鍾氏鍾衍舍妻王氏鍾翰鳳妻謝氏鍾靈來妻林氏鍾希珊妻邱氏劉華照妻童氏林逸秀

  妻潘氏方夀昌妻吳氏林逸戎妻陳氏鍾曉妻劉氏李曜東妻何氏李英妻脩氏張崑妻謝氏李苡

  妻林氏王至剛妻鍾氏練福亭妻邱氏王偉妻劉氏鍾及程妻羅氏張躬貴妻練氏李玢妻危氏貞

  女何士元聘妻鍾氏俱乾隆年間 旌廖佩星妻吳氏永定人夫亡殉節乾隆年

   鄭 仲敏妻賴氏永定人夫亡苦節數十年同邑鄭閬妻吳氏鄭乃和妻張

  氏盧崇任繼妻嚴氏江三植妻吳氏熊邦彦妻盧氏廖敏求妻湯氏胡漢才妻蘇氏胡天亮妻饒氏

  賴世華妻孔氏貞女賴希禹聘妻蕭氏江朗辰聘妻吳氏俱乾隆年間 旌劉德祥妻

  曹氏長汀人夫亡守節同邑馬順妻王氏廖金英妻范氏范美宗妻李氏俱嘉慶年間 旌

  王運容妻謝氏寕化人夫亡守節同邑徐福佑妻巫氏伊肇忻妻黄氏曹安清妻夏

  氏伍紹憲妻巫氏李明佐繼妻雷氏王運承妻羅氏徐良銘妻曹氏徐良欽妻曹氏烈婦施恩祖妻