Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  貧事寡母以孝聞飼鴨田間亡其一慮失母歡取縛一雛補之母遂莫辨常言欲歸人問何歸曰

  欲西歸耳一日坐化田間母趨視之異香繚襲母撫之曰汝真西歸耶㸃頭者再鄉人異之以金漆

  堊其身祀焉時大德四年︹明︺玉破頭不知何許人頭破一罅因以自名嘉靖中寓上

  杭縣北有童子鬻茄破頭取茄納頭罅中曰茄還爾家矣歸視果然又元夕讌坐談蘇杭燈火之盛

  破頭語衆暫㝠目可隨我往衆因遍覽其勝少頃即還居一歳辭去衆約同時分餞以試之破頭臨

  時各赴宴若分身者然比曉遂不見

 ︹土産︺鐵長汀上杭寕化俱出唐書地理志長汀有鐵寕化有鐵宋史地理志長汀有莒溪鐵務九

  域志長汀縣有鐵務長汀縣出宋史地理志長汀有上寳錫場各縣俱出唐書地理志汀

  州土貢蠟燭元和志汀州開元貢蠟宋史地理志汀州貢蠟燭寰宇記汀州進黄蠟鼹鼠皮

  長汀縣出元和志汀州開元貢鼹鼠皮寰宇記汀州土産鼹鼠出長汀者佳寰宇記汀州土産