Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  名為冠豸寨明宏治中又因南北塹舊址増新城五十餘丈屹為縣治東障武婆寨

  杭縣東南安鄉石山一名白水寨又石壁寨在縣西南相近有雷公寨隘皆明置武平寨

  在武平縣西南二十里武溪源相傳即故武平場也明洪武二十四年置守禦千户所築城周二里

  一百八步有奇北臨武溪嘉靖十九年於東偏增築新城袤四百二十五丈通新舊為門者八崇禎

  初寇破新城 本朝順治十三年裁所仍設汛兵防守又縣東南有布心寨舊屯兵所平坦可容萬

  何田市在長汀縣南四十五里為商旅凑集處宋嘉定間置寨明初設税課司於此後

  撫民館在上杭縣西南一百餘里與廣東潮州府大埔縣接界其地險遠向為盜藪明

  嘉靖中立撫民館於三圖之中玶築城周一百七十二丈設捕盜通判駐守萬厯四年又築公館城

  於四圗之河頭坪周四百三十七丈二十七年撤通判撥官兵戍守崇禎初罷戍仍募民兵防守

  臨汀驛在長汀縣治東宋置明崇禎二年館前驛在長汀縣東七十里元置站明