Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在福安縣東北四時雲氣鬰蒸青翠不改下有流泉東山在福安縣東北七十里上有天池亦

  名天池山下有銀坑碧山在寕徳縣東蜿蜒逶迤朝拱縣治官扈山在寕徳縣東二

  十五里海濱地勢舒坦土壤饒沃相接者為扈﨑山山下有官井三江三渡諸洋出洋即渺茫大海

  亦名扈㠗金甌山在寧徳縣東南十六里四際平曠一峯突起潮漲時若金甌浮於水面與

  酒嶼猿毛嶼大小金﨑諸嶼聯絡海中為縣治羅城梅溪山在寕徳縣東南二十里飛鸞嶺

  東前有筆峯後有屏山鸞溪繞其下相接者曰楊溪山勒馬山在寕徳縣南二十里東接

  飛鸞南俯大海竒峯拱挹為縣案山城澳山在寕徳縣南二十里四面環繞如城郭然内有

  南北中三澳可容萬人然四際皆海中無所産人跡罕到相近有真龜山遠望若屏風上有一石如

  龜憑巖左顧白鶴山在寕徳縣西一里許俗名西山秀拔千仭南連飛鸞北接蓮花諸峯

  旁有石洞山下懸崖峭壁空洞幽深可容數十人泉水清冽是為龍湫山南有南山漈飛泉百丈望