Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  出於三嶼之右匯於洋五丈溪在寕徳縣北二百餘里兩崖下插萬木交䕃俗呼梧桐溪

   按輿圖源出縣西北之馬嶺東南流至縣北雲淡門東入海外𣺌溪在寕徳縣西北一百

  十里東南流經縣北金垂寨東入海三山志官井洋北源出政和縣界至外𣺌程家渡南合甘露溪

  兹溪經深埔渡至長境平水分為二潮至金垂匯於洋 按輿圖外渺溪東西二源並出處州府慶

  元縣東流入壽寕西界合而南至寕徳府境巨流長溪之外此水源流最逺游溪在寧徳縣

  西北十里亦曰油溪三山志官井洋一源出古田至游溪合羅源山溪至溪口村同出三嶼寨之左

  匯於洋縣志有金溪源出羅源入油溪托溪在壽寕縣西四十里舊志源出慶元縣界桃嶺

  流合芹洋溪入福安縣界一名大溪又丹溪在夀寕縣西南源出縣西北八十五里峽頭山東南流

  合九嶺溪由芹洋溪入大溪又禾溪在壽寕縣南源出牧童山流入寕徳縣界 按托溪即穆溪以

  其流經福安縣西三十里穆洋而名也又東至廉首村曰廉溪又東合大溪曰三港口舊志穆溪源