Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  灘舊置於縣東漁溪屬福安縣明景泰六年移官臺山宏治中又移駐此仍曰漁溪司清灣

  鎮在霞浦縣東五十里西嶺明洪武二十年築城移西臼廵司於此改今名嘉靖中又移於牙裏

  堡在州東七十里今裁高羅鎮在霞浦縣南四十五里明洪武二十年築城置巡司嘉靖

  中移於閭峽堡在縣南五十五里今裁有閭峽市延亭鎮在霞浦縣南百里明洪武二十

  年築城置廵司嘉靖中移於下滸堡在縣南七十五里今裁桐山鎮今福鼎縣治舊為桐

  山堡 本朝乾隆四年置縣有銅山水澳二市莆門鎮在福鼎縣東南與浙江温州府接界

  黄崎鎮在福安縣東南九域志長溪縣有黄崎一鎮縣志鎮在縣南一百五十里唐咸通中

  置税場於三江口宋熙寕五年徙於此明宏治十八年以寕徳縣東北五十里之長崎為黄崎鎮而

  改故鎮為白石廵司建城堡嘉靖中置甘棠公館為監司行部駐節之所萬厯五年又移運鹽分司

  關隸鎮在寕徳縣北九域志縣有關隸一鎮三山志鎮在縣北七十里水漈里