Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  字君實龍巖人順治丁酉舉人授龍安府推官以裁缺改知禮縣時民苦於興屯報墾多至逃亡士

  穎招徠撫綏常捐俸給以牛種聞風復業者千計又申請蠲免天嘉十九里正供一千二百有奇併

  鞏禮文三衛所糧米二千五百餘石會呉逆為變受困四閲月圍解得釋雍正九年祀鄉賢祠

  玟字伯潤龍巖人康熙庚午舉人除三水令有循聲築隄岸以興水利建書院以振士風請蠲免

  錢糧以恤災黎在任十二年母老乞歸生平崇尚正學嘗編輯程氏日程呂氏鄉約以教後進著有

  文鈔詩鈔行世

 ︹流寓︺︹宋︺龔原邵武人寓居龍巖登熙寕進士厯官知連州元豐間方以財用為急所司務峻

  刻原獨寛平不逼民德之︹明︺陳真晟漳浦人遷龍巖篤志聖賢之學學者稱為布衣先生

  隆慶五年禮科給事中石應岳疏請從祀於龍巖賜其祠額日正學

 ︹列女︺︹明︺張六一妻連氏名新玉龍巖人六一死子万八月家貧姑惡氏負薪易米