Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  隨山種插去瘠就腴編荻架茅為居善射獵以毒藥塗弩矢中獸立斃貿易商賈刻木大小短長為


  驗其酋魁亦有辨識文字者


          前提調官鄭紹謙恭(⿱𥫗綦)

          提周官張日章泰覆輯

          校對官賀式韓㳟 校

          校對官沈維鈺恭覆校