Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  又三百里至大甲社又一百四十里至房裏社又一百三十里至吞霄社又一百三十里至後壠社

  又二十里至新港仔又四十里至中港社又一百里至什塹社又二十里至眩眩社乂二百里至南

  嵌社又八十里至八里坌社又過江十五里至淡水城又三十里至奇獨龜崙又六十里至内圭州

  社又六十里至大屯社又四十里至小雞籠又超石一百五十里至金包裏外社又十里至内社又

  超大石二百里至雞籠頭又踰大江二十里至雞籠城城屼懸海中旁無港澳可泊夏天風靜水程

  東行四日可至噶瑪蘭訃府冶至雞籠共二千三百一十里

 ︹津梁︺大枋橋在臺灣縣東安坊 本朝康熙二十三年重建三十三年修乾隆十年重修又

  有徳慶橋乾隆十六年建蓬溪橋在臺灣縣東十五里永康里 本朝乾隆十八年

  仔橋在臺壪縣西定坊明末荷蘭所建安瀾橋在臺灣縣西門外 本朝康熙五十

  九年重建德安橋在臺灣縣 本朝乾隆十二年建三十二年重建又有塭岸橋亦三十一