Page:Sibu Congkan Xubian261-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-163.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  寇袁進掠潮州之煥嚴兵扼海道招散其黨進窘夜遁去洪雲蒸攸縣人崇禎五年為廣東

  副使討平九連山餘賊遷廣西右參政復調廣東總督熊文燦遣撫海盜劉香香留之不遣還八年

  鄭芝龍合廣東兵進擊香香脅雲蒸出止兵雲蒸大呼曰我矢死報國急擊勿失遂遇害香亦覆滅

  方震孺夀州人崇禎中為嶺西參議有裨將據廉州叛單𮪍諭降之陳鵬崇禎間官

  廣東參將技勇絶倫居官廉待士卒有恩連平猺賊作亂從總兵施王政進𠞰鵬奮勇先登一鼓破

  馬箭巢焚其積聚殆盡賊乞撫不允孤軍深入遂戰死

 ︹本朝︺佟養甲佟佳氏漢軍正藍旗人順治二年擢兩廣總督時朱聿鐭僭號養甲同提督李

  成棟進𠞰擒聿鐭及朱肅眔等又平高雷廉三府降朱由棪及總兵官李志連誅陳邦彦等兩粤畧

  定五年𡻕大飢人相食養甲設法賑卹通糴存活甚衆李成棟叛養甲死之贈太子少保銜

  率泰漢軍正藍旗人順治十年為兩廣總督與靖南將軍撃破李定國於新會遂復高雷先是