Page:Sibu Congkan Xubian261-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-163.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  督造戰艦出洋搜逐擒斬五六百人降二千餘人海警遂息石琳漢軍正白旗人康熙三十

  二年總督兩廣粤東告飢解俸給粥存活甚衆瀧江羚羊峡暴水潰堤琳朝服立隄上刑馬沈王禱

  干江躬負薪塞隄水遂退嘗決黎讞於瓊南殲渠魁釋株連民用大安猺人肆擾窟穴在萬山中琳

  提師深入悉平之兩粤之民肖貌以祀王來任奉天正黄旗人康熙四年巡撫廣東時粤

  屢經冦盜軍民未安來任至撫集流亡諮詢疾苦復陳六大害力請禁革平反積案囹圄一空

  秉權漢軍正紅旗人康熙七年巡撫廣東招徠安插男婦十六萬有竒墾田二萬五千餘頃甲

  寅秋潮鎮劉進忠叛親赴潮城與都統提鎮籌畫軍機積勞病卒朱宏祚高唐州人康熙

  二十七年巡撫廣東題減衞所屯四税額並免高瓊二郡逋糧十餘萬惠潮多劇盜捕得悉投諸江

  盜遂楊宗仁漢軍正白旗人康熙五十八年巡撫廣東攜十數人赴任除貪蠧嚴保甲

  卹貧民興學校粤人深感之李士正奉天人康熙二十年巡撫粤東時藩焰方息民間田