Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  毒悉皆荒蕪水多魚亦不敢食官陂在樂昌縣東北三十里有水自西坑山峽中來南流通祿

  溪灌田百餘頃

 ︹陵墓︺南北朝︹陳︺侯安都墓在曲江縣西北冢廟記在城西四十里桂山下︹隋︺

  麥鐵杖墓在曲江縣東北韶石之北︹唐︺張九齡墓輿地紀勝在曲江縣北二

  十五里羅源村徐浩撰碑縣志又有九齡祖墓在河西黄田嶺去城半里鄧文進墓

  昌縣東長徑即其故居︹南漢︺劉鋹墓輿地紀勝在曲江縣北獅子岡省志在越王山

  ︹宋︺余靖墓在曲江縣北四十里韶石山歐陽修撰碑︹明︺鄧容墓在樂昌縣西戴

  陳璘墓在翁源縣東

 ︹祠廟︺余襄公祠在府治東南宋治平中建祀余靖昭忠祠在府城南門外武英

  山 本朝嘉慶八年建張文獻公祠在曲江縣城南祀唐張九齡元宗幸蜀遣使至