Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  南海餽鹽數千萬石民力重困九思至斥占名之卒代役民始息肩唐介江陵人仁宗時以劾

  宰相文彦博貶春州别駕改英州盡心政務州人愛之蘇緘晉江人仁宗時知英州儂智高

  圍廣緘曰廣吾都府城危不救非義也募士數千夜行赴難廣人黄師宓爲賊謀主緘擒斬其父羣

  不逞並緣爲盜復捕殺六十餘人招其挂誤者六千八百人使復業賊勢沮將解去緘分兵扼其歸

  路賊乃渡江由連賀而西緘與賊戰摧傷甚衆盡得其所掠物仁宗喜换爲供備庫副使遣中使賜

  朝衣金帶胡衍泰和人慶厯中爲英州湞陽令嶺南相沿民即無田亦輸丁米衍爲言部使者

  奏免其虚稅民甚德之陸起新淦人慶厯中宰湞陽里巫以銀甕貯二蛇誘民祠禱起收蛇

  斬之正其姦累官員外郎曽鞏作政難篇美之劉恕高安人王安石與之有舊欲引置三司條

  例恕不肯附新法遂岀知翁源縣居官卓然有聲米芾吳人補含洸尉郡中佳山水品題殆

  徧而公事不廢蘇邁眉山人軾之長子軾謫惠州邁求知仁化縣文章政事綽有父風