Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  流民德之

 ︹人物︺︹漢︺何丹字伯張湞陽人鴻嘉初舉茂才爲含洭長累遷中大夫以忤王莽出爲松滋令

  慈祥豈弟卒於官︹晉︺張魴字叔魚曲江人太寕初舉孝廉咸康中爲含洭令惠政流洽關

  津夜行無驚白鹿羣遊民因以名其邑城與城南之山徴爲尚書郎︹南北朝︺︹梁︺張偲

  曲江人侯景寇京師陳髙祖率兵赴援偲率千餘人從之破蔡路養殺李遷仕及與景戰於石頭皆

  有功授江州刺史︹陳︺侯安都字成師曲江人髙祖爲始興太守入援臺城安都募驍勇

  從之以平侯景功封富川縣子襲王僧辯破徐嗣徽及拒齊師於姑熟累戰皆捷進曲江郡公㝷都

  督南豫州兼刺史討余孝勱及王琳將曹慶常衆愛等悉平之文帝即位晉司空威名甚重羣臣無

  出其右留異據東陽復𫯠詔東討躬自接戰大敗之異脱身奔晉陽安都收其人馬甲仗振旅而歸

  以功加侍中大将軍累増食邑五千户︹唐︺鄧文進曲江人武德中爲本州刺史蕭銑攻