Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  碧落子琴斷鄭樵稱之鄭敦義字尚仁英德人以鄉薦厯潮陽令哲宗朝諌止市牛革徽

  宗即位復上書陳時政詔進一階李南仲英德人性敏慧日誦數千言十𡻕舉神童授從

  仕郎省親歸讀書羅浮著羅浮賦提舉儒學韓謹劉暐皆重其學行人呼其讀書處曰李秀巖云

  蕭雅樂昌人徽宗朝與弟雄及維同擢高第雅以承事郎判廣州雄以奉議郎守桂陽維以宣

  敎郎宰吉水皆有政聲時稱爲三蕭鄧孝廉字淸臣曲江人建炎進士爲韶州敎授擢通判

  邕州攝郡事歳饑發廪(“㐭”換為“面”)賑之不足繼以俸金全活甚衆㝷遷德慶知府胡彦忠曲江人性

  孝友五世同居慶元中經幹呉豐以狀聞詔旌其門鄭玠字太玉英德人嘉熙中對策極言天

  下事正言李昴英亟稱之淳祐中釋褐知博羅縣廉清自持政成人和部使者薦之擢爲太府丞

  ︹元︺鄧可賢乳源人至正中郴寇䧟乳源可賢率民置砦矢死守諭衆曰忠孝大節生死常

  事因遣子一源趨韶上方畧於同知買住遂率兵破賊賊復悉衆來攻凡兩月糧盡可賢𡚒身出戰