Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  生封慈雲匡正宏明禪師天下目爲雲門宗范嵩大陂人年二十二歳貧不識字因牛特水

  最險嵩日修路遇二人舁之過水以一丸與嵩吞之遂解悟能吟詩後入羅浮不知所終︹明︺憨

  山全椒人蔡姓年十二祝髠於金陵古長干寺長入五臺山後遠遁東海之牢山神宗再徴不應

  賜帑金固辭使者强之因以賑飢者使持籍還報尋住曹溪演法一日浴罷焚香危坐而逝先是有

  採珠開礦使入粤殊驛騷過曹溪憨山徐與言利害由是珠罷採礦額令有司歳解粤人誦其德

  行臘姓劉氏少爲諸生錄科冠軍好讀貞復白沙集明季祝髪依朝宗和尚 本朝順治初欲

  𧆛嶺往寳華未果駐錫青蓮庵坐化留偈云處處皆爲般若場山山自有白雲莊丈夫各解翻身去

  豈肯甘心負臭囊

 ︹土産︺銀元和志曲江縣有銀山出銀九域志曲江翁源樂昌真陽含洭皆有銀場九域志曲

  江真陽二縣有銅場輿地紀勝始饒之張潛博通方伎得雙鐵爲銅之法使其子甲詣闕獻之朝廷