Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   鈞妻李氏麥丙髙妻潘氏倪廷綸妾朱氏張仕南妻李氏關啟妻羅氏高廷楠妻劉氏董文端妻任

   氏楊廷清妻于氏王電妻楊氏朱有光妻范氏馬文禄妻髙氏趙玉妻朱氏于子昇妻李氏何貴圖

   妻李氏張仕南妻李氏門廷元妻張氏朱松齡妻陶氏李名魁妻張氏常安妻萬氏裴朝宣妻趙氏

   董釗妻高氏姚朝君妻徐氏鄺殿君妻葉氏勞秀谷妻鄧氏勞鼎彝妻方氏毛文彬妻周氏梁叶貞

   妻鍾氏施耀輝妻呉氏游耀光妻陳氏張有賓妻陳氏陳曰昌妻蔡氏張傳亮妻黄氏姚富妻韓氏

   鄭廣耀妻彭氏黄仕堅妻蘇氏呉應瑞妻楊氏樊瑞齡妻劉氏孫福生妻耿氏呉秉衡妻楊氏張炳

   珍妻曹氏梁佩章妻羅氏鄺紉蘭妻陳氏鄺亮昭妻劉氏潘炎妻郭氏陳淇潤妻黄氏陳輔軒妻胡

   氏勞國重妻梁氏勞超泰妻徐氏黄炳都妻劉氏杜琦珅妻陳氏譚天敘繼妻馮氏黄醇妻馮氏羅

   以謙妻邱氏董萬貞妻鄧氏董萬祥妻梁氏黄泗英妻曾氏曹士文妻陳氏梁羽長妻潘氏梁震長

   妻陸氏梁昭長妻黎氏方思謨妻徐氏馮瀚京妻邱氏劉宜泰妻馮氏張垣有妻王氏何英儒妻潘