Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   金妻劉氏夫亡父母欲奪其志不食死姚以詵妻李氏順德人以詵卒氏將身殉

   家人防視甚謹一夕整妝潛岀飛鳳橋下投水死梁氏女東莞人蜆蛹衬民之女嘉靖壬

   辰賊許折桂掠其村女時年十七𡚒罵投水死又海南柵村王氏女三人嘉靖癸丑為劇賊何亞八

   所掠俱不受辱聯袂投水葉其瑞妻王氏東莞人夫操舟為生歲大祲計無所岀私

   鬻王於博羅劵成泣語王故且示之金王知無反理佯謂夫曰得此亦足自活遂登舟及至寳潭忽

   躍入潭中舟人遑遽走報其瑞其瑞從上流號哭奔赴尸躍岀去所没處逆流已數十步若相迎者

   人皆異之方愫一妻張氏東莞人夫死於寇張聞取遺衣招魂作藁以葬謂家人曰

   我死必葬諸藁衣之側遂自縊死又同邑梁夢昌妻張氏夫卒值虞期晨起結束自縊歐陽

   勔妻黎氏從化人嘉靖癸亥賊李亞元掠境黎攜幼子走避遇賊被執紿賊曰吾從若請

   免吾子即囑其子逸去乃岀金釧請贖賊不許厲聲詬賊為所殺同時又有歐陽騰妻蕭氏亦以罵